Privremeni pješački mostovi

Prodaja privremenih pješačkih mostova od skele do 30m dužine.